عنوان پرسش : تبانی و کلاهبرداری ۲۹
باز هم از محضر جنابعالی وکیل محترم عاجزانه تمنای بخشش جهت مزاحمت دارم . حضرتعالی چنانچه مستحضرید یک نفر ۲۰ میلیون به من بدهکار بود و به من سفته داده بود و من نیز سفته ها را به اجرا گذاشته بودم طرف با هزاران تهدید و کلک و اصرار بنده را راضی کرد که بیا بریم شورا سفته ها را بده و با هم مصالحه کنیم غافل از اینکه ایشان با مسئول شعبه تبانی کرده و با ترساندن اینجانب مرا به اکراه و اجبار مجبور به سازش کردند و ۵۰۰ هزار تومان به حسابم ریخت و گفت که در شورا گفتم که بقیه اش رو فردا بحساب شما هم واریز می کنم . حال می بینم که آن طرف با رئیس شعبه تبانی کرده نه تنها دیگه پولی به حسابم بجر آن ۵۰۰ هزار تومان ریخته نشده بلکه آقای رئیس شعبه هر چقدر اصرار می کنیم که یک برگ کپی از صلح نامه را بده ایشان نمی دهند . به زور از دستم چند تا امضا گرفتند تا با هم صلح و سازش کنیم و ایشان پولم را بدهند ولی در شورا سفته ها را از دستم گرفتند دیگر نه پولی نه سفته ای در دست دارم از طرفی ان طرف پیش دستی کرده و رفته کیفری علیه من با عنوان توهین و خیانت در امانت این دو عدد سفته شکایت کرده و دایما مرا نیز تهدید می کند . حال بنده چه خاکی به سرم بریزم . آیا شکایت کلاهبرداری و تبانی به دادگاه کیفری ببرم ؟؟ از زحمات بی شائبه حضرتعالی کمال امتنان را دارم ایشان در تلگرام به من پیام فرستاده بودند که من به تو سفته فرستاده ام حال با استناد به این جمله با ترساندن بنده سرم کلاه گذاشته و شورا سفته هایم را از دستم گرفته و الان آواره مانده ام . ولی ایشان به من بدهکار بودند که سفته ها را به من داده بودند . ایشان با کلک و با استفاده از عموی خود که وکیل است با ترساندن و کلک سرم کلاه گذاشتند بخاطر شرافت انسانیت راه چاره را برایم نشان بدهید .

سلام
در مورد این موضوع
شکایت تهدید کنید