عنوان پرسش : تأثیر طول درمان بر دیه ۴۱
با سلام و عرض ادب خدمت شما
سپاسگزارم از اینکه وقت میگذارید و به سوالات پاسخ می دهید.
۱. آیا طول درمان بر محاسبه مقدار دیه تاثیر دارد یا خیر؟
۲. هزینه هایی انجام شده در طول درمان از قبیل فیزیوتراپی، رادیولوژی، ویزیت پزشک، کرایه های رفت و آمد و غیره که توسط مصدوم صورت میگیرد آیا به او پرداخت میگردد یا خیر فقط هزینه دیه توسط دادگاه محاسبه گردد؟
۳. به دلیل نداشتن حقوق ثابت و کارگر روزمزد بودن آیا مدت زمان بیکاری فرد مصدوم و دریافت نکردن حقوق مبلغی توسط دادگاه به مصدوم صورت میگیرد یا خیر؟

سلامتی و موفقیت شما را از خداوند بزرگ خواستارم
با تشکر

با سلام
1)طول درمان برای تعیین دقیق میزان خسارات جانی است.
2)دادگاه کیفری (در صورت عدم تقدیم دادخواست ضررو زیان توسط شاکی خصوصی ) فقط به دیه مقدر رای می‌دهد لکن در اینصورت زیاندیده میت. اند هزینه های مزبور را با ارائه دادخواست حقوقی به استناد ماده 1و5 قانون مسئولیت مدنی مطالبه نماید.
خیر خسارات ناشی از بیکاری در لوای قانون مسئولیت مدنی قابل وصول است.