عنوان پرسش : بیمه بیکاری ۴۰
عرض سلام،ادب و احترام.مدت ۲۰سال در یک فروشگاه کار کرده ام و ۲۰سال هم سابقه بیمه دارم.مدتی قبل به دلیل چک برگشتی جلب من صادر شد و برای مدتی روانه زندان شدم.حال که موضوع چک را مرتفع و دوباره به محیط کار رجوع کرده ام صاحب فروشگاه کار دوباره بنده را قبول نمیکند و در اصطلاح مرغش یک پا دارد.سوال این است که بنده چطور میتوانم از بیمه بیکاری استفاده کنم؟مراحل ان چیست؟مدت زمانی که میتوانم حقوق گیر باشم چقدر است؟ایا خطری هم متوجه صاحب فروشگاه میشود؟در زمان گرفتن بیمه بیکاری از سابقه بیمه کسر نمیشود؟

سلام
به اداره كار مراجعه و دادخواست بازگشت به كار را بدهيد و در دفاع براي غيبت موضوع حبس را بيان كنيد وقتي راي صادر شود مي توانيد ٢ يال بيمه بيكاري بگيريد