عنوان پرسش : بدهی مالیاتی سهامی خاص ۷۷
من عضو هیت مدیره سوری یک شرکت سهامی خاص بودم که به تازگی سهامم واگذار کردم
شرکت برای سالهایی که من عضو هیت مدیرش بودم بدهی مالیاتی داره، از مدیر عامل تعهد کتبی دارم که همه چیز به عهده ایشون هست ولی مالیات این قبول نمیکنه، میشه از طریق دادگاه مجبورش کنم مالیاتش تسویه کنه؟

سلام
در مورد این موضوع
خیر
طبق قانون اول شرکت سپس کلیه اعضا مسول هستند