عنوان پرسش : بالابر بدون مجوز ۸۵
سلام
من یک مغازه پیش خرید کردم که در قولنامه نامی از بالابر برده نشده ولی در اواسط کار و با مراجعه یِ سازنده و رضایت بنده (هر دو شفاهی) بالابر نصب شد. ولی در زمان تحویل سازنده از من یک کاغذ امضا و اثر انگشت گرفت مبنی بر تحویل مغازه با پله فلزی . من این مغازه رو دست به دست فروختم و سند مستقیم از سازنده به نام خریدار زده شد بدون واسطه من. ۹۹ درصد این بالابر مجوز ندارد. حال اگر اتفاقی بیفتد غرامت این اتفاق با من است؟ و اینکه در دادگاه احتمالی بعد از حادثه میشود ثابت کرد که سازنده بالابر را نصب کرده نه بنده با توجه به کاغذی که امضا و اثر انگشت کردم؟ و اینکه اگر پای بنده گیر است حال که اتفاقی نیفتاده بهترین کار چیست؟

این مغازه یکی از سه مغازه ای است که تیپ ساخته شده و هر سه بالابر هم توسط سازنده نصب شده

و اینکه بنده در قولنامه مغازه را با بالابر فروختم

سلام
مسیولیت متوجه سازنده هست اگر ایراد در دستگاه باشد و الا متوجه شخص مقصر است
صرف درج در قولنامه مسیولیت برا شما ندارد