عنوان پرسش : باسلا خدمت شما وعرض خسته نباشید برای راهنمای در مورد پرونده ادره کار وامور اجتمای ۱۷
بعداز عرض ادب احتیاج ب راهنمای ورههنودهای شما دارم در مورد پرونده که ب دیوان عدالت اعتراض بنده تحویل دادم ب من هیچ رونوشت یا شماره پرونده ندادند که برای شعبه دودادسرای عمومی ببرم وجلو اجرایه را بگیرم گفتم تکلیف چه هست وباید چه کنم باتشکر وقدردانی از زحمات شما حقیر شما اسماعیل مرادی

باسلام ،آقای مرادی لطفا بفرمایید عنوان شکایتی که برای دیوان مطرح کردین چی بوده و چرامیخواهید جلوی اجراییه را بگیرین؟ سوال شمامبهم است