عنوان پرسش : انحصار وراثت ۲۸
سلام من استعلام گرفتیم از ثبت احوال برای انحصار وراثت اسم شخصی در اومده که هم اسم مادر بزرگ منه ولی با شماره ملی و شناسنامه متفاوت از مادر بزرگ من که ورثه است که مشخص نیست کیه و اسم مادر بزرگ من از استعلام در نیومده شورای حل اختلاف هم کسی که به جای مادربزرگ من هست رو قبول داره ما چه کاری می تونیم انجام بدیم که مادر بزرگ من رو به عنوان ورثه قبول کنن حتی شاهد هم میتونم ببرم

شناسنامه مادر بزرگ وشناسنامه پدر بزرگ را ببرید ثبت احوال وموضوع را اعلام وتقاضای بررسی نمایید