عنوان پرسش : انحصار وراثت پدر بزرگ ۱۵
با سلام.
پدر بزرگ من سال ۹۳ فوت کردن و پدرم هم سال ۹۷ فوت کردن.
من به عنوان ذینفع پدرم انحصار وراثت پدر بزرگمو گرفتم و در این انحصار وراثت عموهام یک ششم و عمه هام یک دوازدهم سهم الارث بردن.
حالا سوال:آیا من و دوتا خواهرهایم همان سهم یک ششم پدرمون را میبریم.یا من مثل عموهایم یک ششم و دوتا خواهرهایم مثل عمه هایم یک دوازدهم؟

سلام شما سهم پدرتان را به نسبت پسر دوبرابر دختر خواهید برد.