عنوان پرسش : انحصاروراثت پدرم ۱۸
باسلام وخسته نباشید دادخواست مهروموم وتحریک ترک داده ایم پدرم فوت کرده وسندکل زمین بنام پدربزرگم هست ماخودمون برگ انحصاروراثت به شورای حل اختلاف ارایه داده ایم الان ریس شورای حل اختلاف میگه برگ انحصاروراثت پدرت کجاست بخاطراینکه سندکل زمین بنام پدربزرگم هست اون زمان انحصاروراثت انجام نداده که سندبنام پدرم باشه باتشکرراهنمایی بفرمایید

با سلام
برگه انحصار وراثت پدر را نیز ضمیمه نمایید.