عنوان پرسش : انتقال سرقفلی پس لز فوت پدر به فرزند ۲۱
سلام
پدرم سال ۷۳ فوت شدند که همان سال انحصار ورٍثه انجام شد و مالیات ها نیز پرداخت شده است .برگه تسویه مالیاتی و... هم موجود است . یکی از اموال که سرقفلی یک باب مغازه است سهم من شد . سند سرقفلی دست نویسی بین من و مالکین مغازه تنظیم شد و قرار بر این شد که کارهای مربوط به ادارات مربوطه را خودم دنبال کنم . سال ۸۱ از کلیه وراث وکالتی محضری تنظیم شد که من از جانب بقیه وراث وکیل هستم که سند رسمی را به نام خودم بگیرم . از سال ۹۴ من برای گرفتن سند رسمی سرقفلی اقدام کرده ام اما اداره مالیات می گوید بعلت مرور زمان می بایست مجددا بررسی انجام شود تا در این سال ها بدهی مجدد مالیاتی وجود نداشته باشد. روند کار بررسی اداره مالیات تا به امروز طول کشیده حالا هم مادرم فوت شده , سوال من اینست که با توجه به فوت مادر که ایشان هم جز امضا کنندگان وکالت نامه سرقفلی هستند ایا این وکالت باطل شده ؟و دیگر اینکه احتیاج به انحصار ورثه مجدد بعلت نداشتم سند رسمی است؟
حدود اختیارات نوشته شده در این وکالت:
وکیل مرقوم جهت انجام مورد وکالت با حق توکیل غیر ولو کرارا"جزا""یا کلا"و اسقاط غبون متصوره احتمالی و سپردن تعهدات دارای اختیارات قانونی می باشد.کلیه اقدامات و امضا وکیل عینا " به منزله اقدامات موکل نافذ و معتبر است. مفاد این برگه فقط در نفس وکالت موثر است .
موکل ضمن عقد خارج لازم از حال لغایت خاتمه انجام مورد وکالت حق عزل و کیل را از خود سلب و ساقط می نماید.


با تشکر

با سلام با وجود اینکه از زمان تقسیم ترکه و تعلق سرقفلی در دارایی شما ، شما مالک قانونی می باشید ولی برای اخد وکالت و اعمال وکالت از وراث مادرتان باید ابتدا انحصار وراثت ایشان را دریافت نمایید