عنوان پرسش : الزام به پرداخت خلافی شهرداری ۱۶
با سلام اینجانب شکایت حقوقی کرده و مالک ساختمان را محکوم به پرداخت خلافی شهرداری کردم و رای اجرا نیز صادر شده است و در مرداد ماه به ایشان ابلاغ شده است ولی ایشان تاکنون کاری انجام ندادهاند چگونه از لحاظ قانونی می تولنم ایشان را مجبور به این کار کنم؟

با سلام
اگر ایشان پرداخت نمی کند شما باید پرداخت نمایید و سپس حسابهای ایشان را توقیف کنید
موفق باشید