عنوان پرسش : الزام به پرداخت جریمه شهرداری ۱۵
با سلام اینجانب شکایت حقوقی کرده و مالک ساختمان را محکوم به پرداخت خلافی شهرداری کردم و رای اجرا نیز صادر شده است و در مرداد ماه به ایشان ابلاغ شده است ولی ایشان تاکنون کاری انجام ندادهاند چگونه از لحاظ قانونی می تولنم ایشان را مجبور به این کار کنم؟

با سلام
به سوال شما پیش تر پاسخ داده شده
موفق باشید