عنوان پرسش : اعسار مهریه ۷۸
سلام .در طلاق از طرف زوج اگر اعسار پذیرفته شود و فقط حقوق ماهیانه زوج موجود باشد آیا در رای دادگاه ،متن حکم به صورت هر چند ماه یک سکه می باشد یا مبلغ دقیق کسر از حقوق ذکر میشود ؟ با تشکر

دادگاه فقط مبلغ اقساط مهریه را تعیین می کند و کسر حقوق ذکر نمی گردد.