عنوان پرسش : اعتراض به شکایت ۲۹
من از یه نفر شکایت کردم .درمورد تجاوز به عنف( لواط) و تهدید با چاقو واسلحه.شکایت خود رو به کلانتری .سپس به دادگاه دادم وپس از چن روز بخاطر حفظ ابروم که کسی خانوادم از قضیه بوی نبرن رضایت دادم .حالا یه احضاریه از دادگاه اومده و متن احظاریه به این صورت نوشته شده :
در خصوص شکایت شما بر علیه اقای ح.ع دائر تجاوز عنف اولا: ظرف ده روز پس از رویت احضاریه هرگونه ایراد واعتراضی نسبت به محتویات پرونده دارید.ثانیا:جهت معرفی به پزشک قانونی .ثالثا:ارائه ادله اثباتی جهت انتساب بزه مذکور به متهم فوق ذکر در این شعبه حاضر گردید .
من مراحل پزشک قانونی رو رفتم و معاینه انجام شد و یه جواب دیگه میخواستم که باید از یه مرکز دیگه ای میگرفتم ولی من دیگه چون نظرم رضایت بود پیگیر اون قضیه نشدم .خواهش میکنم راهنمایی کنید

در صورت رضایت میتوانید به شعبه مراجعه و شکایت خود را مسترد نمایید