عنوان پرسش : استناد به دفاتر بازرگانی طرف مقابل ۱۶
در چه صورتی عدم ارائه دفاتر از سوی تجار سبب ایجاد قرائن برای طرف مقابل نخواهد شد؟ الف:اثبات تلف دفتر ب:اثبات عدم دسترسی به دفتر ج:اثبات عدم داشتن دفتر د: هیچکدام

سلام
كاربر محترم از ارسال سوالات دانشگاهي و گزينه اي خودداري بفرماييد در غير اينصورت اكانت شما مسدود خواهد شد