عنوان پرسش : استرداد جهیزیه ۱۹
باسلام.من محکوم شدم به استرداد جهیزیه و حق الوکالت وکیل.تقریبأ همه جهیزیه راتحویل دادم.اگه خانمم رضایت بزنه روی این پرونده.۱-ایا بعدأمیتونه شکایت کنه وهزینه هایی که برای این پرونده کرده را بخاد.ممنون

با سلام
بعد از اعلام گذشت مطلق در خصوص پرونده ادعای بعدی مسموع نخواهد بود