عنوان پرسش : استخدام از تاریخ واقعی استخدام ۳۳
با سلام.آیا با توجه اینکه بنده در آزمون شرکت توزیع برق مورخ ۹۰/۱۰/۰۲ به عنوان نفر ذخیره قبول شدم و نفر اصلی انصراف داد و شرکت مذکور از استخدام بنده امتناع کرد و شکایت کردم. میخواستم بدونم اگه دیوان عدالت اداری به نفع بنده رای دهد و با توجه به اینکه در خواسته تقاضای استخدام از تاریخ واقعی استخدام کردم شرکت توزیع باید از تاریخ واقعی ؟؟ یا نه از سال ۹۷ حکم میزنه؟

سلام
در صورت قطعي شدن راي به نفع شما ابلاغ استخدامي از زمان شروع بكار صادر مي شود