عنوان پرسش : ازدواج و خانواده ۲۰۳
همسرم مرد هستن
من زنشون هستم
و خانواده همسرم به ایشون اجازه نمیدن که به دیدن زنش که من باشم بیاد و فقط از من انتظار داره که برم پیشش و این شرایط برای من قابل پذیرش نیست

با سلام.سوال شما چیست؟ میتوانید با صحبت با ایشان مشکل را مطرح کنید