عنوان پرسش : ارسال نکردن برگه احظاریه ۲۶
با عرض سلام.
متاسفانه یکی از افسران اداره آگاهی کلانتری از مدتی قبل تا به حال بدلیل خصومتی که از ما دارد( به علت باج خواهی که از ما کرده بوده و ما به او اهمیت ندادیم و علاوه بر آن بدلیل تخلفات گسترده او نسبت به ما به عناوین مختلف)که به همین جهت مجبور شدیم از دست او شکایت کنیم؛؛؛به همین علت از ما کینه داشته و قصد ضربه زدن به ما را دارد.
به همین جهت هر از گاهی پرونده هایی که در دائره آنها توسط مردم تشکیل میشه با غرض به ما نسبت میده و ما را به کلانتری و قسمت تجسس خودشان میبرد و با تهمت و افترا؛؛؛با افراد تماس گرفته و میگوید که شخص مظنون پرونده آنها ما هستیم و با تحریک از آنها میخواهد که از دستمان شکایت کنند و ما را به همراه پرونده و کسانی که شکایت کرده بودند با بی انصافی به دادسرا میفرستد.
***نکته مهم که میخواستم بپرسم این هست که اخیرا او دوباره بصورت لفظی به پسرم گفته و تقاضا کرده که من به آنجا بروم و نکته جالب اینجست که تا به حال هیچ احضاریه یا اخطاریه ای که توضیحات لازم در آن درج شده باشد؛؛؛ برای ما از طرف آنها و کلانتری و یا حوزه قضایی به منزل زندگی ما و یا سیستم ارسال نشده.میخواستم بپرسم آیا او میتواند به دروغ برای گرفتن جلب یا برای توضیح به مقام قضایی بگوید که برای ما برگه احضاریه فرستاده و ما با این وجود حضور پیدا نکردیم و یا اینکه تمام این برگه های احضار/اخطاریه باید به امضا ما برسد و بعد به ما بدهند و آیا فرستادن این برگه ها با مدرک در پرونده هایی که برای افراد تشکیل میشه قرار میگیرد؟

در مجموع با این اوصاف در آخر مدرکی وجود دارد که اثبات شود او برگه احضار/اخطاریه ای (با توجه به واقعیت)برای ما ارسال نکرده؟تا در صورت لازم ما به مقامات این موضوع و تخلف او را ارائه و گزارش دهیم؟

باسلام،چنانچه شمادر سامانه ابلاغ الکترونیک ثبت نام نکرده اید هرچه سریعتر به سامانه یا کافی نت مراجعه و نسبت به ثبت نام خود در سامانه ثنا اقدام کنید تا هیچ مدرکی علیه شمامبنی بر عدم ارسال احضاریه یااخطاریه وجود نداشته باشدو شمابتوانید درصورت بروز مشکل با این دلیل ک ابلاغ الکترونیک دارید مانع اقدامات سودجویانه ایشان شوید،موفق باشید.