عنوان پرسش : ارجاع پرونده به بازپرسی ۲۵
سلام
ی شکایت جعل امضا در دفتر خدمات قضایی انجام دادم که امروز پیامکش اومده که پرونده ی شکایت شما به شعبه یک بازپرسی شهرتون ارجاع شد.
آیا باید برم شعبه ی یک و پیگیری کنم یا باید منتظر بمونم که تو ثنا ابلاغیه واسم بیاد؟

با سلام
منتظر ارسال پیامک از شعبه مربوطه برای ادای توضیحات باشید