عنوان پرسش : ادله های قاطع دعوئ ۱۸
کدام یک از ادله زیر قاطع دعوئ محسوب می گردد؟ الف:اقرار و سندرسمی ب:اقرار ج:اقرار و سوگند د:سوگند و سندرسمی

سلام
كاربر محترم از ارسال سوالات دانشگاهي و گزينه اي خودداري بفرماييد در غير اينصورت اكانت شما مسدود خواهد شد