عنوان پرسش : ادامه ی سوال قبل ۹۱
آیا باید شکایت رو به دادسرا ببرم یا شورای حل اختلاف. چون سپر ماشینم شکسته و ماشینمم لیفان و قیمتش حدود ۶۵ میلیون تومن هستش.

در صورت وجود جراحت در دادسرا و الا شوری حل اختلاف