عنوان پرسش : ادامه سوال تقسیم مستمری شخص مرحوم(خانم سلیمی) ۱۲
سلام خانم سلیمی.
در رابطه با سوالی که در مورد همسر دوم پدربزرگم پرسیدم.
میخواستم عرض کنم که
ما کاری به ان نداریم که بعد ازدواج با پدربزرگم حقوق همسر شهیدش قطع شده یا نه.
سوال اینجاست که زمانی حقوق همسر سابقشو میگرفت و میگیره چرا الان دوباره باید حقوق همسر دوم و مرحومشو بگیره.
یعنی هم حقوق همسر مرحوم اول و هم حقوق همسر مرحوم دوم.
در واقع این اجحافه و مضحک به نظر میرسه که حقوق دوتا شوهر و دو جارو بگیره.

با سلام
به ارگان ذی ربط اطلاع دهید