عنوان پرسش : اخراج از یک شرکت ۶۷
با سلام. بنده عضومسول ثبت نام شرکت فنی مهندسی هستم ایا انها میتوانند پس از تایید؛ من را اخراج کنند؟

پاسخ داده شد.