عنوان پرسش : اخراج از شرکت ۶۳
با سلام؛بنده مسول ثبت نام در شرکت فنی مهندسی هستم.ایا شرکت میتواند هر موقع بخواهد مرا پس از تایید اخراج کند، راه اخراج نشدن از این شرکت چیست؟

چنانچه قرارداد کار نداشته باشید شرکت مذکور هر زمان که بخواهد می تواند به رابطه کاری پایان دهد. معمولا قراردادها موقت است و تضمینی جهت اخراج نشدن وجود ندارد.