عنوان پرسش : احکام قبل از قطعیت به اجرا در می آیند ۱۴
کدام یک از احکام مزبور قبل از قطعیت به اجرا در می آیند؟ الف:وصایت و نسب ب:احکام مبنی بر رفع تصرف عدوانی ج:احکام مربوط به نفقه حال زوجه د:گزینه ۲ و۳

سلام
كاربر محترم از ارسال سوالات دانشگاهي و گزينه اي خودداري بفرماييد در غير اينصورت اكانت شما مسدود خواهد شد