عنوان پرسش : اجرای احکام ۲۹
با سلام
آیا در مرحله اجرای احکام اختیارات یکی از طرفین به شخصی که وکالت کاری تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی دارد جهت پیگیری صرفا مقدمات اجرا اعم از تشکیل پرونده اجرایی درخواست های توقیف و جلب وجاهت قانونی دارد و در دادگاه قابل قبول است/

با سلام خیر مورد قبول نیست و باید موضوع توسط وکیل دادگستری پیگیری شود