عنوان پرسش : اجرای احکام مدنی ۳۵
با سلام برادر بنده قبلا به شخصی بدهی داشت وازاین بابت سفته داده بود اما پول آنرا داده وسفته ها گرفته اما چون در دادگاه پرونده داشتیم به آنجا اعلام نکردیم که پرونده مختومه شود حال طرف رفته جلب گرفته و برادرم را به زندان انداخته و اجرای احکام علیرغم رویت سفته در ید مدیون میگه برید اعسار بدید حال چطور حل کنیم پول را داده ایم وسفته را گرفته ایم

با ارایه فیش پرداخت پول سفته به اجرای احکام واگر فیش ندارد با شهادت شهودی که خود دیده اند که پول سفته را به مبلغ....تدسط برادرتان پرداخت شده میتوانید مشکل را برطرف نمایید