عنوان پرسش : اثبات بدون شاهد ۹
سلام ما یک شوهر عمه داریم که بعد از مصرف مواد مخدر روان گردان شروع به زدن خانومش تا سر حد مرگ میکنه جوری که خانومش دوساعت بیهوش بوده . بعد از به هوش اومدن خانومش به من و داداشم زمگ میزنه که بریم دنبالش و بیاریم خونه خودمون. ما که اونجا رسیدیم شوهر عمه با چاقو به ما حمله کرد در حالی که ما چیزی نگفته بودیم و شرو ع کرد به فحاشی . ما هم کاری بهش نداشتیم و عممو اوردیم خونه خودمون. ب دیمش دکترو اینا پانسمان شد و اوردیم خونه .بعد از دو روز شوهرش برادرشو فرستاد و اومد خانومشو برد خونه خودشون. بعد ما به شوهر عمه زنگ ردیم که بگیم دیگه این بلاهارو سر خانومت نیار و این انسانیت نیست که شروع کرد به فحاشی . و گفت الان میام در خونتون و هردوتاتونو میکشم. من و داداش کوچیکترم بهش زنگ زدیم و گفتیم اگه مشکلی داری بیا کوه . رفتیم اونجا و اون بعد از نیم ساعت با چماق و یه چاقو با داداشش اومد و شروع کردیم به دعوا. الان فهمیدیم که توی اون دعوا دست شوهر عمم شکسته و سرش هم بخیه خورده و میخاد بعد از یک هفته از ما شکایت کنه. میخاستم بدونم شوهر عمم و برادرش در حالی که توی کوه هیچ شاهدی نداشتن آیا میتونن از ما شکایت کنن و بدون شاهد حرفاشونو ثابت کنن یا نه ؟
در صو تی که اینا بتونن بدون شاهد حرفاشونو ثابت کنن. صورت من و داداشم هم به مقدار خیلی ناچیز و کمی زخم برداشته و زیاد معلوم نیست ما بیایم همدیگرو بزنیم و صورت همدیگه رو سیاه و کبود کنیم کمکی میکنه ؟

با سلام
دادگاه در صورت اقناع وجدانی، حسب نامه پزشکی قانونی می تواند طرف مقابل را به دیه محکوم نماید شما می توانید شکایت متقابل کنید مبنی بر توهین و ضرب و شتم