عنوان پرسش : اثبات بدون شاهد ۱۹
سلام ما یک شوهر عمه داریم که بعد از مصرف مواد مخدر روان گردان شروع به زدن خانومش تا سر حد مرگ میکنه جوری که خانومش دوساعت بیهوش بوده . بعد از به هوش اومدن خانومش به من و داداشم زمگ میزنه که بریم دنبالش و بیاریم خونه خودمون. ما که اونجا رسیدیم شوهر عمه با چاقو به ما حمله کرد در حالی که ما چیزی نگفته بودیم و شرو ع کرد به فحاشی . ما هم کاری بهش نداشتیم و عممو اوردیم خونه خودمون. ب دیمش دکترو اینا پانسمان شد و اوردیم خونه .بعد از دو روز شوهرش برادرشو فرستاد و اومد خانومشو برد خونه خودشون. بعد ما به شوهر عمه زنگ ردیم که بگیم دیگه این بلاهارو سر خانومت نیار و این انسانیت نیست که شروع کرد به فحاشی . و گفت الان میام در خونتون و هردوتاتونو میکشم. من و داداش کوچیکترم بهش زنگ زدیم و گفتیم اگه مشکلی داری بیا کوه . رفتیم اونجا و اون بعد از نیم ساعت با چماق و یه چاقو با داداشش اومد و شروع کردیم به دعوا. الان فهمیدیم که توی اون دعوا دست شوهر عمم شکسته و سرش هم بخیه خورده و میخاد بعد از یک هفته از ما شکایت کنه. میخاستم بدونم شوهر عمم و برادرش در حالی که توی کوه هیچ شاهدی نداشتن آیا میتونن از ما شکایت کنن و بدون شاهد حرفاشونو ثابت کنن یا نه ؟
در صو تی که اینا بتونن بدون شاهد حرفاشونو ثابت کنن. صورت من و داداشم هم به مقدار خیلی ناچیز و کمی زخم برداشته و زیاد معلوم نیست ما بیایم همدیگرو بزنیم و صورت همدیگه رو سیاه و کبود کنیم کمکی میکنه ؟

با سلام
دادگاه در صورت اقناع وجدانی، حسب نامه پزشکی قانونی می تواند طرف مقابل را به دیه محکوم نماید شما می توانید شکایت متقابل کنید مبنی بر توهین و ضرب و شتم