عنوان پرسش : ابطال وکالتنامه ۵۰
سلام آیا وکالتنامه فروش زمین بعد از فوت یکی از طرفین ابطال میگردد؟ و اعتبار نخواهد داشت؟

سلام
هرگونه وكالت بعد از فوت يكي از طرفين باطل و بلا اثر است