سوالات پرتکرار

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

جرم ترک نفقه

جرم ترک انفاق دارای چه ویژگی است ؟...

ادامه خواندن

واریز نفقه

راههای اثبات شکایت ترک انفاق چیست ؟...

ادامه خواندن

مهلت پرداخت دیه

مهلت پرداخت دیه به چه صورت تعیین میشود ؟...

ادامه خواندن

پرداخت دیه حال

پرداخت دیه در فرضی که دیه حال شده باشد چگونه است ؟...

ادامه خواندن

پرداخت دیه

پرداخت دیه در فرضی که دیه حال نشده است چگونه است ؟...

ادامه خواندن

مشکلات عدم ارائه کارنامه مالیاتی

عدم ارایه کارنامه مالی چه مشکلاتی را برای مودیان مالیاتی بوج......

ادامه خواندن

زمان ارائه اظهار نامه مالیاتی

چه زمانی باید اظهارنامه ارائه شود؟...

ادامه خواندن

پرداخت مالیات

اظهارنامه مالیاتی چیست ؟...

ادامه خواندن

حقوقی

تفاوت حکم و قرار چیست ؟...

ادامه خواندن

ابلاغ اوراق قضایی

ابلاغ اوراق در چه جایی امکان پذیر است و نحوه ابلاغ به زن شوه......

ادامه خواندن

اوراق قضایی

اوراق غذایی چیست و به چه منظور استفاده میشود؟...

ادامه خواندن

انواع ابلاغیه

انواع ابلاغ کدام است و تعریف هرکدام چیست ؟...

ادامه خواندن

تفاوت ابلاغیه و احضاریه

ابلاغیه چیست و نحوه ابلاغ در گذشته و امروزه چگونه است ؟...

ادامه خواندن

فروش خودرو

نکات مهم الزام به تنظیم سند خودرو چیست ؟...

ادامه خواندن

شکایت از موسسه زبان

سلام در موسسه زبانی که میرم یسری اتفاقات میفته میخواستم بدون......

ادامه خواندن
image
image