سوالات پرتکرار

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

تهمت زدن به مادرم که چهارده ساله فوت کرده

به مادرم که چهارده ساله فوت کرده است شخصی تهمت میزند تحت چه......

ادامه خواندن

معامله اموال غیر منقول شرکت تجاری

اگر یک شرکت تجاری اقدام به معامله اموال غیرمنقول نماید، این......

ادامه خواندن

معاملات تجاری

معاملات تجاری چه معاملاتی هستند ؟...

ادامه خواندن

دادخواست سفته

برای مطالبه سفته چه شرایط و نکاتی ضروری است ؟...

ادامه خواندن

جریمه سیلی زدن

اگر کسی به دیگری سیلی بزندآیا میتواند شکایت کند و تحت چه عنو......

ادامه خواندن

ماده ۳۵ قانون مدنی جهت صدور سند

منظور از دلیل در ماده ۳۵ قانون مدنی چیست ؟...

ادامه خواندن

مجازات نشر اکاذیب

مطابق قانون نشر اکاذیب دارای چه مجازاتی است ؟...

ادامه خواندن

افترا و فحاشی و نشر اکاذیب و ناموسی و حیثیتی

نشر اکاذیب چیست و چگونه جرم محسوب میشود ؟...

ادامه خواندن

انواع تامین کیفری

انواع تامین کیفری کدام است ؟...

ادامه خواندن

قرار تامین کیفری

قرار تامین کیفری به چه علت صادر میشود ؟...

ادامه خواندن

جعل و جرم جعل

جعل چیست؟...

ادامه خواندن

جعل کارت پایان خدمت

مجازات جعل کارت پایان خدمت چیست؟...

ادامه خواندن

علم حقوق

علم حقوق چیست ؟...

ادامه خواندن

نظام حقوقی ایران

نظام حقوقی ایران چیست ؟...

ادامه خواندن

نحوه واریز نفقه

نحوه واریز نفقه به زوجه با وجود مجنون بودن زوج چگونه است ؟...

ادامه خواندن
image
image