سوالات پرتکرار

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

مدت غیبت شوهر برای طلاق چقدر است

مدت غیبت شوهر برای طلاق چقدر است ؟...

ادامه خواندن

نحله چیست و شرایط تعلق آن کدام است

نحله چیست؟...

ادامه خواندن

سامانه ثنا

سامانه ثنا چیست و به چه علت ایجاد شده است ؟...

ادامه خواندن

قابلیت رجوع در ابرا

آیا ابراء قابل رجوع است ؟...

ادامه خواندن

جاسوسی رایانه ای

چنانچه افرادی به شکل غیرمجاز و غیر قانونی نسبت به داده های س......

ادامه خواندن

اطلاعات محرمانه داده ها و سامانه های مخابراتی

مجازات جرم دسترسی غیر مجاز به داده ها و اطلاعاتی که توسط تدا......

ادامه خواندن

خطا در حفظ اطلاعات سری

اگر ماموران و کارمندان دولتی که مسئول حفظ اطلاعات سری هستند......

ادامه خواندن

جعل رایانه ای

اگر فرد یا افرادی به صورت غیر مجاز با دست کاری تراشه ها،داده......

ادامه خواندن

ابرام رای فرجامی

منظور از ابرام رای فرجامی چیست و اگر دیوان عالی کشور رای را......

ادامه خواندن

اعتراض به رای دیوان عالی کشور

اگر دیوان عالی کشور در صورت بررسی شکلی رای صادره از دادگاه ق......

ادامه خواندن

نقص رای

در صورتی که دیوان رای را نقص کند خودش رای مقتضی صادر خواهد ک......

ادامه خواندن

ابرام

معنی لغوی ابرام چیست ؟...

ادامه خواندن

ابرا مهریه

آیا زوجه ای که مهریه خود را به همسرش بخشیده می تواند از بخشش......

ادامه خواندن

مرور زمان کلاهبرداری

آیا جرم کلاهبرداری مشمول مرور زمان میشود ؟...

ادامه خواندن

حضانت بعد از فوت پدر

حضانت بعد از فوت پدر به عهده چه کسی است ؟...

ادامه خواندن
image
image