سوالات پرتکرار

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

شکایت از رابطه نامشروع بعد از طلاق

آیا شکایت از جرم رابطه نامشروع بعد از طلاق امکان پذیر می‌باش......

ادامه خواندن

ثبت شکایت رابطه نامشروع

نحوه ثبت شکایت جرم رابطه نامشروع چگونه است ؟...

ادامه خواندن

افرادی که از رابطه نامشروع میتوانند شکایت کنند

چه کسی می تواند از جرم رابطه نامشروع شکایت کند ؟ ...

ادامه خواندن

اثبات رابطه نامشروع

جرم رابطه نامشروع چه زمانی محقق میشود و مجازات آن چیست ؟...

ادامه خواندن

دعوای حقوقی جعل سند

دعوای حقوقی جعل سند چگونه قابل طرح است ؟...

ادامه خواندن

طرح دعوای کیفری جعل

دعوای کیفری جعل چگونه قابل طرح است ؟...

ادامه خواندن

اثبات جرم جعل

مفهوم جرم جعل چیست ؟...

ادامه خواندن

قبول کردن معامله بعد از رد کردن آن توسط مالک

در صورتی که مالک معامله را رد کند آیا میتواند دوباره قبول کن......

ادامه خواندن

وضعیت حقوقی معامله فضولی

وضعیت حقوقی معامله فضولی چیست ؟...

ادامه خواندن

معامله معارض در صورتی که معامله اول با سند رسمی و سپس با سند عادی باشد

وضعیت معامله در صورتی که معامله اول با سند رسمی و سپس با سند......

ادامه خواندن

اعتبار اسناد رسمی

در تعارض دو سند رسمی کدام یک دارای اعتبار است ؟...

ادامه خواندن

ابطال معامله معارض

چه زمانی یک معامله معارض محسوب میشود ؟...

ادامه خواندن

ابطال وکالت بلاعزل

طرح دعوای ابطال وکالت بلاعزل چگونه قابل اثبات است؟...

ادامه خواندن

ابلاغ دادنامه

آیا برای اینکه بتوانیم ابلاغیه هایی که برای ما از طریق سامان......

ادامه خواندن

نداشتن گواهینامه

شخصی که گواهینامه قانونی نداشته یا به موجب حکم دادگاه از ران......

ادامه خواندن
image
image