آرشیو سوالات
مجازات شهادت کذب
شهادت کذب چیست و دارای چه مجازاتی است ؟
شهادت کذب در دادگاه۱
شرط تعقیب شاهد کاذب چیست ؟
فرزند خواندگی چیست ؟
فرزند خواندگی چیست ؟
مجازات انتشار و توزیع محتویات مستهجن
مجازات انتشار و توزیع محتویات مستهجن شامل عکس و فیلم در فضای مجازی و یا در معرض دید عموم چیست؟
مجازات توهین
مجازات توهین چیست و چه رفتارهایی توهین محسوب می شود؟
دادگاه یا دادسرا یا دادیاری
دادگاه یا دادسرا یا دادیاری چه فرقی دارند و صلاحیت دادگاههای ایران را به چند دسته میتوان تقسیم کرد ؟
گرفتن سوپیشینه
مراحل گرفتن گواهی سوء پیشینه و مدارک لازم برای درخواست صدور گواهی عدم سوء سابقه چیست ؟ 
مفقودی مبایعه نامه
در صورتی که قولنامه یا مبایعه نامه در یکی از بنگاه‌های املاک و یا خودرو تنظیم شده و سپس مفقود شود چگونه م...
پروانه کسب چیست؟
پروانه کسب چیست؟
انواع مهریه
انواع مهریه بر اساس نوع آن چگونه است ؟
شرایط لازم برای تحقق جرم خیانت در امانت
برای اینکه جرم خیانت در امانت تحقق یابد چه شرایطی لازم است؟
دیه و مجازات ازاله پرده بکارت و پاره شدن به صورت عمد و غیرعمد
دیه و مجازات ازاله پرده بکارت و پاره شدن به صورت عمد و غیرعمد چگونه محاسبه میشود