پونه سادات علوی

پونه سادات علوی

حقوق خانواده ٫ حقوق خصوصی

زمان پاسخگویی : حداکثر ۱ ساعت

امتیاز:


لیسانس حقوق قضایی ، مشاور حقوقی شرکت باربری اقتصاد ، مشاور حقوقی در امور خصوصی و خانواده


آدرس : شاهرود خیابان۲۲ بهمن مجتمع سپهر واحد۲
استان : سمنان