نازنین زهرا الهی مهر وکیل و مشاورحقوقی

نازنین زهرا الهی مهر

حقوق خانواده ٫جزا و جرم شناسی

زمان پاسخگویی : حداکثر ۱ روز

امتیاز:


کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی،تخصص در زمینه حقوق خانواده و حقوق جزا


آدرس : اراک خیابان شهید شیرودی کوچه خرم
استان : مرکزی

جدیدترین پاسخهای مشاور