محمد غلامپور وکیل و مشاورحقوقی

محمد غلامپور

حقوق خانواده ٫حقوق عمومی

زمان پاسخگویی : حداکثر ۱ روز

امتیاز:


تخصص در زمینه رسیدگی به پرونده های املاک و اسناد ثبتی ودعاوی حقوقی وخانواده و کیفری وحوادث ناشی از کار اعم از فوتی وجراحت وصدمات بدنی وفوتی ناشی از قصور پزشکی ؛صدمات ناشی از تصادفات اعم از جرحی وفوتی

دفتر :۰۸۶

آدرس : شیراز.شهرخفر
استان : فارس

جدیدترین پاسخهای مشاور