محمد شاعلی وکیل و مشاورحقوقی

محمد شاعلی

حقوق مالی-اقتصادی ٫حقوق خصوصی

زمان پاسخگویی : حداکثر ۱ روز

امتیاز:


تخصص :۱_ دعاوی مرتبط با بانک و موسسات مالی به منظور تعدیل سود و خسارت ها ۲_ دعاوی املاک فعالیت ها : ۱_ مشاور حقوقی سابق شرکت نفت بهران ۲_ مشاور حقوقی شهرک صنعتی گلگون۳_ مشاور حقوقی شرکت مهد روانکاران۴_ مدیر وکیل بان


آدرس : اراک خ شهید شیرودی کوچه خرم
استان : مرکزی
پست الکترونیک : attorney.law.shahali@gmail.com

جدیدترین پاسخهای مشاور