محمد شاعلی

محمد شاعلی

حقوق مالی-اقتصادی ٫ حقوق خصوصی

زمان پاسخگویی : حداکثر ۱ ساعت

امتیاز:


تخصص :
۱_ دعاوی مرتبط با بانک و موسسات مالی به منظور تعدیل سود و خسارت ها
۲_ دعاوی املاک
فعالیت ها :
۱_ مشاور حقوقی سابق شرکت نفت بهران
۲_ مشاور حقوقی شهرک صنعتی گلگون
۳_ مشاور حقوقی شرکت مهد روانکاران
۴_ مدیر وکیل بان


آدرس : اراک خ شهید شیرودی کوچه خرم
استان : مرکزی
پست الکترونیک : attorney.law.shahali@gmail.com