سعید پای وندی وکیل و مشاورحقوقی

سعید پای وندی

حقوق مالی-مالیاتی ٫حقوق خانواده

زمان پاسخگویی : حداکثر ۲۰ ساعت

امتیاز:


وکیل امور خانواده در ایران . وکیل در امور طلاق در ایران . مهریه . نفقه . اجرت المثل . حضانت فرزند . ملاقات فرزند . طلاق توافقی . طلاق غیابی . طلاق ایرانیان خارج از کشور

فکس : ۰۸۶۳۳۱۲۵۹۵۶

آدرس : خرم کوچه خرم
استان : مرکزی
پست الکترونیک : saeedpoirot@yahoo.com

جدیدترین پاسخهای مشاور