اصطلاحات حقوقی

آئین

رشته ای است از حقوق عمومی داخلی برای کشف جرم و رسیدگی به آن و تطبیق مجازات مرتکب با قانون و برای تعیین تشکیلات دادگاه های کیفری و صلاحیت آنها و مقررات طرح دعوی کیفری و صدور حکم می باشد.

image
آیا میدانید در هر ساعت از شبانه روز میتوانید سوال حقوقی خود را از وکلای مجرب بپرسید؟

این اصطلاح حقوقی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

اصطلاحات مشابه

image
image