مقالات

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

مهریه چیست و انواع چیست؟

از جمله حقوق مالی که زن از آن یرخوردار است (مهریه و نفقه ) می باشد که پس از پیوند زناشویی از این حقوق بهره مند می گردد. این حقوق به هنگام عقد نکاح از طرف مرد به زن پرداخت می شود .

تام کروز

آشنایی با واژه ی مهریه و انواع آن :

-       از جمله حقوق مالی که زن از آن یرخوردار است (مهریه و نفقه ) می باشد که پس از پیوند زناشویی از این حقوق بهره مند می گردد. این حقوق به هنگام عقد نکاح از طرف مرد به زن پرداخت می شود .

-       در اصل مهریه عندالمطالبه است یعنی به محض خواندن صیغه ی عقد و نکاح زوجه مالک مهر مشخص شده می شود.

-       در ماده های 1078 و 1101 قانون مدنی انواع مهریه را تعریف کرده است که عبارت است از :

1-     مهر المسمی

2-     مهر المثل

3-     مهرالمتعه

4-     مهرالسنه

-       تعریف دقیق مهر المسمی و چگونگی تعلق گرفتن به زوجه:

 

-       یکی از انواع مهریه می باشد که در قانون برای آن ماده واحده دقیقی در نظر گرفته نشده است  ،اما به مال یا حقی گفته می شود که با تراضی و توافق بین زن و شوهر تعیین می شود و در سند ازدواج ثبت می گردد همچنین در مهر المسمی زوجین می توانند شخصی را تعیین کنند که میزان مهریه را مشخص کند که اصطلاحا به آن  شخص (داور ) می گویند .

-       دو نکته ی اساسی در خصوص مهر المسمی وجود دارد اینکه :

 

-       اگر طلاق بعد از رابطه ی زناشویی باشد زن مستحق دریافت تمام مهریه می باشد .

-       اگر طلاق قبل از رابطه ی زناشویی باشد زن مستحق دریافت نصف مهریه خواهد بود .

 

-       مهر المثل :

 

-       تعریف مهر المثل در قانون ایران مطابق ماده ی 1093 قانون مدنی است که شرح می دارد : هرگاه مهر در عقد ذکر نشود و مرد زن را بعد از نزدیکی طلاق دهد زن مستحق دریافت مهرالمثل خواهد بود ،بنابراین یکی از مهم ترین مواردی که مهر المثل به زن تعلق می گیرد (( به موقعیت خانوادگی ،سن ، میزان تحصیلات ،صفات و وضعیت اوبستگی دارد )) تعیین مهر المثل توسط کارشناسان دادگستری صورت می گیرد .

 

 

-       مهر المتعه : چنانچه در عقد نکاح مهر تعیین نگردد و زوج مصمم باشد که زوجه را قبل از نزدیکی طلاق دهد ،مقدار ی را به عنوان مهر تعیین و به زوجه پرداخت می کند ،این مبلغ بستگی به وضعیت مالی زوج دارد ، بنابراین تعیین میزان مهر المتعه به وضعیت مالی زوج بستگی دارد .

 

-       مهر السنه : به میزان مهریه ای که رسول خدا برای همسران و فرزند خود فاطمه ی زهرا (س) تعیین و به امت خود سفارش نمود تا از این مقدار بیشتر نباشد و مقدار بیشتر آن کراهت دارد مهر السنه می گویند که مقدار آن 262/5 مثقال پول نقره مسکوک است.

 

 

-       تفاوت بین مهریه ((عندالمطالبه )) و ((عندالاستطاعه))

 

-       مهریه عندالامطالبه : مهری است که تحت هر شرایطی و در صورت مطالبه مهریه توسط زوجه باید به او پرداخت شود .

 

-       به موجب  ماده ی 1085 قانون مدنی :مالکیت زن در مهریه ی عندالامطالبه قبل از نزدیکی و انجام وظایف زناشویی نسبت به نیمی از مهریه قطعی است و نسبت به نیم نیگر متزلزل است یعنی مشروط به حق حبس(انجام وظایق زناشویی) می باشد  و در این صورت می تواند از کل آن بهره ببرد .

 

-       مهریه عندالاستطاعه : در این نوع مهریه ،اگر زن تقاضای مطالبه ی مهر خود را کند ،باید ثابت کند که مرد از دارایی کافی جهت پرداخت مهر برخوردار است  و بار اثبات ادعای توان پرداخت مهریه با زوجه می باشد .

 

 

-       مهریه باید دارای چه شرایط باشد :

1-     مالیت داشته بادش : یعنی چیزی را به عنوان مهر قرار دهند که قابلیت خرید و فروش را داشته باشد .

2-      قابل تملک باشد : یعنی بتوان آن مال را به نام شخص درآورد .

3-     معین باشد : یعنی موجود باشد و مجهول نباشد  و به راحتی بتوان آن را خرید.

 

 

-       پایان مقاله

-       گردآورنده :سهیلا سیَر

آیا میدانید در هر ساعت از شبانه روز میتوانید سوال حقوقی خود را از وکلای مجرب بپرسید؟

این مقاله را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.