دیه عابر پیاده چگونه است؟

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

دیه عابر پیاده چگونه است؟

همزمان با پیدایش و ظهور خودروها و وسیله های نقلیه این موضوع مورد توجه قانوگذاران قرار گرفت که این نوع وسایل می تواند خطرات بسیار جدی برای سلامی جسمی عابران پیاده داشته باشد و حتی در موارد منجر به مرگ یک شهروند شود در نتیجه تصمیم به وضع مقرراتی برای رانندگان و وسایل نقلیه و همچنین عابران پیاده اتخاذ کردند

تام کروز
دیه عابر پیاده

همزمان با پیدایش و ظهور خودروها و وسیله های نقلیه این موضوع مورد توجه قانوگذاران قرار گرفت که این نوع وسایل می تواند خطرات بسیار جدی برای سلامی جسمی عابران پیاده داشته باشد و حتی در موارد منجر به مرگ یک شهروند شود در نتیجه تصمیم به وضع مقرراتی برای رانندگان و وسایل نقلیه و همچنین عابران پیاده اتخاذ کردند این قوانین بدلیل دارا بودن دو جنبه مسئولیت(مدنی و کیفری) درواقع نوعی از قوانین جزا هستند که ما در این گفتار تنها به موضوع مسئولیت مدنی راننده وسیله نقلیه و عابران پیاده می پردازیم .

آیا همیشه راننده وسیله نقلیه مقصر حادثه است؟

هرگاه تصادفی بین وسیله نقلیه و عابر پیاده ای ایجاد می شود افراد همیشه تصور می کنند که حق با عابر بوده و این راننده است که مسئول جبران خسارات به وجود آمده می باشد. اما آیا واقعیا اینگونه است که اگر راننده ای تحت هر شرایطی با عابری تصادف کرد مسئول پرداخت دیه می باشد؟

در ابتدا امر به موضوع باید توجه داشت که عمده ترین تخلفات عابرین پیاده کدام است :

1-   عدم توجه به خطوط راه نمایی و رانندگی

2-   عدم توجه به چراغ های راهنمایی و رانندگی

3-   عدم استفاده از پل ها و زیر گذر های مخصوص عابران پیاده

4-   ورود ناگهانی به معابر

موارد ذکر شده از عمده ترین تخلفات عابران پیاده است اما آیا این تخلفات سبب می شود خسارات عابران پیاده جبران نگردد؟ این موضوع را باید از لحاظ قانونی بررسی نمود که در ادامه شرح داده می شود.

منبع قانونی

بر اساس ماده 26 قانون تخلفات رانندگی، عابران پیاده موظف هستند از معابر علائم گذاری شده،مسیرها و تجهیزات ویژه ای که از قبل برای عبور عابران از معابر تهیه شده است استفاده نمایند. چنانچه عابری نسبت به رعایت این موارد کوتاهی کند و منجر به بروز حادثه ای برا وسیله نقلیه ای شود که تمامی مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کرده است، راننده هیچ گونه مسئولیتی در پرداخت خسارات و دیه عابر نخواهد داشت اما این به این معنا نیست که به شخص دیه ای تعلق نخواهد گرفت همانطور که ماده 26 قانون تخلفات رانندگی بیان داشته در این حالت اگر وسیله نقلیه دارای بیمه نامه شخص ثالث باشد، شرکت بیمه موظف به پرداخت دیه و عابر بوده و اگر وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه باشد این دیه بر اساس این ماده از صندوق خسارات بدنی پرداخت خواهد شد.

حال در صورتی که این کوتاهی از سوی راننده وسیله نقلیه باشد موضوع متفاوت بوده، اگر وسیله نقلیه دارای بیمه نامه شخص ثالث باشد این شرکت بیمه است که مسئول جبران خسارت است و اگر فاقد بیمه نامه باشد شخص باید خودش این هزینه را پرداخت نماید و دیگر صندوق خسارات بدنی مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

درصورتی که راننده فاقد گواهینامه باشد

در برخی از موارد ممکن است راننده ای که فاقد گواهینامه است متصدی حمل وسیله نقلیه بوده و با عابری تصادف نماید در حالت فرقی ندارد که عابر کوتاهی کرده و یا راننده موضوعی که مهم است خسارت باید توسط چه شخصی پرداخت گردد؟ راننده یا مالک و یا شرکت بیمه؟

بر اساس قانون مسئولیت مدنی هر شخص که خسارتی را وارد کرده خود مسئول جبران خسارت آن می باشد و نه شخص دیگری پس می توان نتیجه گرفت که مالک خودرو از پرداخت این خسارت معاف بوده اما این موضوع در خصوص شرکت بیمه صدق نمی کند اگر خودرو دارای بیمه نامه شخص ثالث بوده باشد، شرکت بیمه موظف به پرداخت دیه است و پس از پرداخت می تواند دیه را از راننده مطالبه نماید و در صورتی هم که خودرو فاقد بیمه نامه باشد، نه شرکت بیمه و نه صندوق خسارات بدنی بلکه خود شخص راننده است که باید این خسارت را پرداخت نماید.

آیا میدانید در هر ساعت از شبانه روز میتوانید سوال حقوقی خود را از وکلای مجرب بپرسید؟

این مقاله را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.