ضامن چگونه می تواند از وام گیرنده بانکی شکایت نماید؟ + نکات مهم

  • صفحه اصلی
  • مقالات
  • ضامن چگونه می تواند از وام گیرنده بانکی شکایت نماید؟ + نکات مهم
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
ضامن چگونه می تواند از وام گیرنده بانکی شکایت نماید؟ + نکات مهم

ضامن چگونه می تواند از وام گیرنده بانکی شکایت نماید؟ + نکات مهم

چه جوری از وام گیرنده بانک شکایت کنم؟ | وام گیرنده قسط را نمی دهد | قسط وام را ندهم چه عواقبی دارد؟ | شکایت از وام گیرنده از طرف ضامن | مراحل شکایت از وام گیرنده

تام کروز
شکایت ضامن از وام گیرنده + قوانین و نکات ضروری در شکایت ضامن 

بسیاری از افراد برای حل مشکلات اقتصادی خود و یا خرید خانه و ماشین به گرفتن وام روی می آورند، شاید شما هم جزء آن دسته از افراد باشید که بارها وام گرفته اید و یا اگر فیش حقوقی دارید یا کارمند رسمی هستید بسیار پیش آمده است که دیگران از شما بخواهند که ضامن آنها بشوید تا بتوانند وام دریافت کنند.

بسیاری از ضمانت ها برای افراد خانواده و یا آشنایان هست که بخاطر رودربایستی ضمانت آنها را میپذیریم و شاید بخاطر دلسوزی و خیر خواهی بخواهیم که دیگران با دریافت وام گره از مشکلاتشان باز شود، و گاهی هم پیش می آید که برای اطمینان خاطر از وام گیرنده چک و یا سفته میگیریم تا خیالمان راحت باشد و اینگونه طرف را وادار به پرداخت به موقع اقساط میکنیم.

عقد ضمانت و اختیارات طلبکار

طبق قانون مدنی عقد ضمانت جز عقود لازم میباشد که به موجب آن شخصی در برابر طلب دیگری ضامن می‌شود که اگر مدیون اصلی بدهی خود را به موقع پرداخت نکرد، ضامن به جای او بدهی را پرداخت نماید.

از مصادیق بارز عقد ضمانت، ضمانت بانکی میباشد. ضامن در واقع با ضمانت خود متعهد میشود که چنانچه وام گیرنده اقساط خود را در موعد مقرر پرداخت نکند، برای طلب دین از سوی بانک به وی رجوع شود.

منظور از ضمانت موضوع بحث، نوعی مسئولیت تضامنی میباشد. بدین معنی که چنانچه وام‌ گیرنده یک یا چند ضامن داشته باشد و اقساط وام خود را در موعد مقرر پرداخت نکند، بانک به عنوان طلبکار اصلی میتواند برای دریافت مبلغ اقساط وام گیرنده به ضامن اول یا دوم و یا بدهکار اصلی (وام‌گیرنده )رجوع نماید. بانک برای وصول طلبش به هر کدام که رجوع کند و طلبش وصول شود مسئولیت بقیه افراد ساقط خواهد شد.

اگر برای دریافت وام به بانک مراجعه کرده باشید، خواهید دید که بانک همیشه برای پذیرش درخواست وام، وام گیرنده را ملزم میکند یک یا چند ضامن را به بانک معرفی کند وگاهی اوقات گرو گذاشتن یک وثیقه نیز الزامی است. ضامن برای اینکه ضمانتش مورد تایید بانک باشد بایستی ویژگی هایی داشته باشد، هرچند ممکن است که با توجه به بانکی که به آن مراجعه کرده اید و همچنین مبلغ وام دریافتی شرایط فرعی کمی متفاوت باشد اما شرایط اصلی اصولا در همه بانکها یکی است.

شرایط ضمانت در بانک

  • ضامن بایستی اهلیت داشته باشد و با رضایت خود به دور از هر گونه اکراه و اجبار، ضمانت فرد وام گیرنده را بپذیرد.
  • عقد ضمانت جز عقود لازم و غیر قابل فسخ میباشد. بنابراین بایستی با الفاظ خاص ایجاد شود عقد ضمانت در شرایط خاصی میتواند باطل شود.
اصولا بانک شخصی را به عنوان ضامن میپذیرد که کارمند رسمی دولت بوده و فیش حقوقی داشته باشد  تا در صورت عدم تادیه اقساط وام، بانک بتواند مبلغ را از فیش حقوقی او کسر نماید.
اگر شما همزمان با شخص دیگری هر دو ضامن کسی شوید تا بتواند وام بانکی دریافت نماید. و وام‌ گیرنده اقساط وام را پرداخت ننماید، بانک برای وصول طلب خود می‌تواند تنها از شما یا از ضامن دوم و یا اینکه مجموعا از هر دوی شما مطالبه نماید.
پس از ضمانت اگر وام گیرنده اقساط خود را پرداخت نکند شما دیگر نمی‌توانید از پرداخت اقساط عقب افتاده خودداری کنید. حتی اگر نتوانید مبلغ قسط یا اقساط عقب افتاده را تادیه نمایید، بانک میتواند به فروش اموال شما به جای طلب خود اقدام نماید.

شکایت ضامن یا ضامن‌های بانکی از وام‌گیرنده در راستای عدم پرداخت اقساط معوقه

اگر ضامن فردی شده اید که اقساط وام خود را پرداخت نمی نماید و بانک به سراغ شما آمده، چاره ای ندارید جز اینکه ابتدا بایستی طلب بانک را تسویه نمایید و پس از آن اسناد و فیش های پرداختی و گواهی تسویه وام را که از بانک دریافت کرده اید را با خود بردارید و به سراغ وام‌ گیرنده که همان بدهکار اصلی میباشد بروید.
چنانچه وام‌گیرنده اصلی مبلغی را که شما پرداخت کرده اید را به شما بازگرداند که مشکل به خودی خود حل شده است اما در بیشتر موارد وام‌ گیرنده‌ای که اقساط معوقه ی خود را پرداخت نکرده است، بنا به هر علتی از پرداخت وجه به شما نیز خودداری میکند و شما مجبور میشوید برای وصول طلب خود از او شکایت کنید.
اگر بخواهید از وام‌ گیرنده شکایت کنید بایستی اسناد پرداختی به همراه گواهی تسویه صادره شده توسط بانک را ضمیمه دادخواست مطالبه وجه پرداختی به طرفیت وام‌گیرنده کرده و برای ضمانت بانکی به مرجع صالح به رسیدگی تقدیم کنید.
دادگاه صالح پس از بررسی مدارک، به نفع شما حکم صادر خواهد کرد، و طبق حکم وام ‌گیرنده را به پرداخت مبلغ مورد نظر ملزم می نماید و در صورت داشتن اموال با فروش آن از طرف قانون مبلغ به شما پس داده میشود. و اگر شخص هیچ دارایی از خود نداشته باشد، مبلغ به صورت اقساطی و در یک بازه زمانی مشخص باید توسط وام گیرنده به شما پرداخت شود.
اگر وام گیرنده مال خود را برای فرار از ادای دین به هر نحوی به دیگری انتقال دهد به گونه ای که باقیمانده اموال او برای پرداخت کردن دینش کافی نباشد، مطابق قانون موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم ‌به یا هر دو مجازات خواهد شد.
انتقال گیرنده نیز در صورتی که با علم به موضوع با وام گیرنده همکاری کرده باشد شریک جرم او محسوب میشود. که دراین صورت عین آن مال و در صورت تلف و یا انتقال آن به دیگری، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌ به از محل آن استیفاء خواهد شد.

نکاتی جهت محکم ‌کاری در ضمانت

طبق وضعیت اقتصادی کنونی پیشنهاد میشود که برای ضمانت نهایت دقت را به کار ببرید و ضمانت هر فردی را قبول نکنید، اگر میخواهید ضامن کسی شوید ابتدا اطمینان پیدا کنید که توانایی پرداخت اقساط وام را دارد و آدمی متعهد و مسئولیت پذیر است و هرگز شما را به دردسر نمیاندازد، زیرا اگر در این قضیه گرفتار شوید عواقب خوبی در انتظار شما نخواهد بود.
حتی از نزدیکترین افراد خانواده هم نمی‌توان توقع داشت که مسئولیت مشکلات مالی شما را کاملا به عهده بگیرند، بنا براین توصیه میکنیم همانند بسیاری از افراد که در هنگام قبول ضمانت دیگری، اقدام به گرفتن چک یا سفته برای اطمینان خاطر از پرداخت وجه و یا به موقع اقساط توسط وام گیرنده نمایید، تا چنانچه فردا روزی اقساط وام عقب افتاد و شما به عنوان ضامن مجبور به پرداخت اقساط بانک شدید بعد از آن به راحتی و از طریق چک یا سفته دریافتی از وام گیرنده، پولتان را پس بگیرید و کارتان به اقامه دعوا و دادرسی و دردسرهای شکایت نکشد.

چگونه از وام گیرنده چک بگیریم

دریافت از وام گیرنده میتواند اطمینان خاطری باشد که بعدها شما را با دردسرهای بزرگ روبرو نکند.
گرفتن چک یا سفته از وام گیرنده ملزم به رعایت نکات مهمی میباشد که باید به آنها توجه کنید، از این قبیل که: چکی که از وام گیرنده دریافت میکنید بایستی تاریخ ‌داشته باشد و تاریخ آن مصادف با تاریخ اتمام پرداخت اقساط بانکی در نظر گرفته شده باشد، به طور مثال :اگر اقساط وام در ۳ سال آینده به اتمام میرسد، تاریخ چک دریافتی بایستی برای بعد از این 3 سال صادر شود.
همانند سفته در چک دریافتی نیز باید علت  صدور آن ذکر شود. به عنوان مثال : این چک تاریخ ‌دار برای ضمانت پرداخت وام بانکی آقای عباسی در وجه خانم بدری صادر شده است.

توجه:

هر آنچه که در مورد ضمانت لازم بود بدانید در این مقاله ذکر شده است. و حال شما میدانید اگر ضامن شوید، با عدم پرداخت وام از سوی وام گیرنده ،مبلغ اقساط از حساب شما کسر خواهد شد و برای وصول طلب خود بایستی با شکایت و دردسرهای بزرگی روبه رو شوید. 
بنابراین توصیه میکنیم یک بار برای همیشه رودربایستی را کنار بگذارید و ضامن هر کسی نشوید و اگر به هر دلیلی مجبور به ضمانت شدید تمام جوانب احتیاط را در نظر بگیرید . 

آیا میدانید در هر ساعت از شبانه روز میتوانید سوال حقوقی خود را از وکلای مجرب بپرسید؟

این مقاله را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.