شرایط عضویت

  • ۱- ثبت در سامانه سایت (فرم پایین همین صفحه).
  • ۲- ارسال تصویر پروانه وکالت و در صورت تغییر محل خدمت مدارک انتقال حوزه وکالتی نیز ضمیمه گردد.
  • تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه بارگذاری گردد.
  • ۳- اعلام تخصصهای مورد نظر که قرار است در آن بخش فعاليت شود.
  • ۴- پرداخت حق عضویت ماهانه از طریق سامانه سایت.

* کد معرف توسط نماینده شرکت ارایه میشود٫ اطلاعات بیشتر ۸۸۵۰۱۶۸۰-۰۲۱

بارگذاری تصویر مدارک

*امکان انتخاب ۸ تصویر بصورت یکجا.

× توضیح مهم :

-تصویر پروانه وکالت و در صورت تغییر محل خدمت مدارک انتقال حوزه وکالتی نیز بارگذاری گردد

-تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه بارگذاری گردد

خواهشمند است همراه مدارک ٬عکس پرسنلی با زمینه آبی ارسال کنید


به درخواستهایی که بدون تصویر واضح از مدارک و عکس پرسنلی ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد