فرم عضویت وکیل / مشاور

شرایط عضویت

  • ۱- ثبت در سامانه سایت (فرم پایین همین صفحه).
  • ۲- ارسال تصویر پروانه وکالت و در صورت تغییر محل خدمت مدارک انتقال حوزه وکالتی نیز ضمیمه گردد.

 

  • ۳- اعلام تخصصهای مورد نظر که قرار است در آن بخش فعاليت شود.
  • ۴- پرداخت حق عضویت ماهانه از طریق سامانه سایت.


بارگذاری تصویر مدارک

*امکان انتخاب ۸ تصویر بصورت یکجا.

×توضیح مهم :

تصویر پروانه وکالت و در صورت تغییر محل خدمت مدارک انتقال حوزه وکالتی نیز بارگذاری گردد

خواهشمند است همراه مدارک ٬عکس پرسنلی با زمینه تیره ارسال کنید


به درخواستهایی که بدون تصویر واضح از مدارک و عکس پرسنلی ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد