مقالات

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ازدواج موقت چه اصولی دارد؟ | قوانین برای اجرای صحیح ازدواج موقت

ازدواج موقت - عقد موقت - صیغه موقت - مدت معلوم و معین - ازدو......

ادامه خواندن
image

انتقال سرقفلی به چه روش هایی امکان پذیر است؟ | انتقال قضایی سرقفلی

سرقفلی حق ویژگی های ملک - حق کسب و پیشه - انتقال سرقفلی - سر......

ادامه خواندن
image

محاسبه مهریه بر اساس شغل | مهریه گرفتن از مرد کارمند یا مرد با شغل آزاد

انواع مهریه - مهریه از نوع پرداخت - مهریه عندالمطالبه - مهری......

ادامه خواندن
image

تغییر جنسیت چیست؟ | امور حسبی بعد از تغییر جنسیت | انواع اختلالات جنسی

عمل تغییر جنسیت - چالش های تغییر جنسیت - عمل های جسمانی تغیی......

ادامه خواندن
image

مراحل اخذ سند مالکیت المثنی چیست؟ | سند مالکیت تجدیدی چه سندی می باشد؟

سند مالکیت - ثبت ملک - گم شدن سند - از بین رفتن سند - دریافت......

ادامه خواندن
image

تابعیت چیست؟ | نحوه تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج ایرانی با غیر ایرانی

ماده 976 قانون مدنی یبند 4 و 5 قانون مربوط به تابعیت - کودکا......

ادامه خواندن
image

ثبت ملک چیست؟ | اشتباه رایج که در ثبت ملک اتفاق میفت کدام موارد هستند؟

ثبت ملک در دفتر املاک - صدور سند مالکیت به نام ملک - اداره ث......

ادامه خواندن
image

مجازات تغییر غیرمجاز کاربری باغات و زمین های کشاورزی در قانون چیست؟

اراضی کشاورزی - خاک و منابع طبیعی - تغییر کاربری چیست؟ - زمی......

ادامه خواندن
image

اموال بدون مالک در قانون | حق مالکیت انواع اموال | اموال مجهول المالک

مال بدون مالک - انواع مال بدون مالک - حق مالکیت افراد در امو......

ادامه خواندن
image

اجاره ملک مشاع | آیا اجاره ملک مشاع بدون اجازه شریک امکان پذیر می باشد

اجاره املاک مشاع - اجاره ملک مشاع بدون اجازه شریک - اجاره ما......

ادامه خواندن
image
image