مقالات

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ارائه اصل سند به دادگاه - عدم ارائه ادله

ارائه اصل سند به دادگاه - اصول اسناد - ضمانت اجرای عدم ارائه......

ادامه خواندن
image

حقوق و تکالیف خواهان و خوانده در جلسات دادرسی

حقوق و تکالیف خواهان و خوانده در جلسات دادرسی - جلسه اول داد......

ادامه خواندن
image

شهادت بر شهادت - شهادت بر شهادت در امور کیفری و حقوقی

شهادت بر شهادت - شاهد فرعی - شاهد اصلی پرونده - شهادت دادن -......

ادامه خواندن
image

احاله چیست؟شرایط و نمونه درخواست آن

احاله کیفری و انواع آن-نمونه درخواست احاله پرونده به چه صورت......

ادامه خواندن
image

دعوای طاری چیست | شرایط و انواع آن

اعتراض دعوای ورود ثالث-دعوای جلب ثالث-دعوای متقابل-دعوای اضا......

ادامه خواندن
image

استشهادیه محلی چیست + نمونه حقوقی و انواع آن

استشهادیه محلی - فرم کتبی - اماره قضایی - امضاء شاهدین - شه......

ادامه خواندن
image

ارث خواهر و برادر ناتنی و نحوه تقسیم + ارث برادر ناتنی از مادر

ارث خواهر و برادر ناتنی - نحوه تقسیم ارث بینشان - خواهر و ب......

ادامه خواندن
image

مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه چه مراحلی دارد و نحوه رسیدگی به آن

مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه یکی از دعوی های مربوط به مالک......

ادامه خواندن
image

ارث عروس از پدر شوهر چقدر است؟ + همه ی شرایط تعلق به عروس

ارث عروس از پدر شوهر - قرابت و خویشاوندی سببی - خویشاوندی ن......

ادامه خواندن
image

مفقود شدن مبایعه نامه و آثار آن + نحوه اثبات مالکیت

مفقود شدن مبایعه نامه - سامانه ثبت معاملات و املاک کشور - گم......

ادامه خواندن
image
image