مقالات

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

سفته چیست؟ | عواقب خط خوردگی در سفته چیست؟

سفته - سفته چیست - قوانین سفته - پر کردن سفته - سفته حکم جلب......

ادامه خواندن
image

ناکل چیست؟ | معنی ناکل در حقوق چیست؟ | ناکله چه شخصی است؟

ناکل یعنی چی؟ - ناکله به چه افرادی می گویند؟ - اتیان سوگند چ......

ادامه خواندن
image

پیامک پرونده منتظر اجرای دستور قاضی است چه معنایی دارد؟

پرونده منتظر اجرای دستور قاضی است یعنی چه؟ - دستور قاضی برای......

ادامه خواندن
image

اعسار چیست؟ | دادخواست اعسار مجدد و عدم صدور جلب

اعسار - اعسار چیست؟ | قسطی کردن یا تقسیط مهریه - دادخواست اع......

ادامه خواندن
image

جرم انتسابی چست؟ | منظور از اتهام انتسابی چیست

اتهام انتسابی چیست؟ - دفاع از اتهام انتسابی - چگونه از اتهام......

ادامه خواندن
image

اقساط دیه | افزایش نرخ سالانه دیه در اقساط دیه

تقسیط دیه چیست؟ - نحوه اقساط دیه - قسطی کردن دیه - آیا می تو......

ادامه خواندن
image

مبایعه نامه | اعتبار مبایعه نامه عادی بدون شاهد

مبایعه نامه چیست؟ - مبایعه نامه در دادگاه اعتبار دارد؟ - تفا......

ادامه خواندن
image

مباشر کیست؟ | مسئولیت مباشر در قبال صاحب پروانه

مباشر چه شخصی است؟ - مدت اعتبار کارت مباشر - اعتبار کارت مبا......

ادامه خواندن
image

چاه فاضلاب چیست؟ | حفر چاه فاضلاب در کوچه مجاز است؟

چاه فاضلاب چیست؟ - خاک مناسب برای حفر چاه - انواع چاه ها - ا......

ادامه خواندن
image

نحوه نوشتن ضمانت پرداخت چک برای انتقال سند

ضمانت پرداخت چک چیست؟ - نوشتن چک برای ضمانت انتقال سند - گرف......

ادامه خواندن
image
image