مقالات

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

جنون و تاثیر آن بر مسئولیت کیفری متهم

ممکن است در زمان تعقیب متهم به ارتکاب جرم یا در اثنا تعقیب و......

ادامه خواندن
image

مسئولیت مدنی اشخاص در ورزش

هرگاه شخص یا اشخاص ناگزیر به جبران خسارت دیگری باشند گفته م......

ادامه خواندن
image

شرایط طلاق از سوی زوج (مرد ) چیست؟

مرد می توانست هر زمان که بخواهد زن خود را طلاق دهد و برای ای......

ادامه خواندن
image

آیا هک اینستاگرام و شبکه های مجازی جرم محسوب می شود؟

هک به معنای دسترسی غیر مجاز به اکانت شخصی میباشد و این عمل د......

ادامه خواندن
image

طلاق چیست و انواع آن

در طلاق قضایی شوهر موافق طلاق نیست و به یکی از دلایل ذکر شده......

ادامه خواندن
image

انواع مهریه در قانون چیست ؟

از جمله حقوق مالی که زن از آن یرخوردار است (مهریه و نفقه ) م......

ادامه خواندن
image

تصرف عدوانی چیست و نهاد رسیدگی به تصرف عدوانی کجاست؟

اگر شخصی مال و یا حقی را در اختیار داشته باشد به معنای تصرف......

ادامه خواندن
image

صلح چیست و چه زمانی اتفاق میفتد؟

صلح در لغت به معنای سازش ، آشتی و توافق است  (فرهنگ زبان فار......

ادامه خواندن
image

جعاله چیست و چه زمانی استفاده میشود؟

جعاله به موجب ماده 561 قانون مدنی عبارت است از التزام شخصی ب......

ادامه خواندن
image

حکم فروش مال مشاع چگونه است؟

هر مالی می تواند دارای یک یا چند مالک باشد و هر مالک به نسبت......

ادامه خواندن
image
image